Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

Wygiełzów, 17.02.2021 r. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Wygiełzów znak postępowania:

Czytaj dalej

Protokół z czynności otwarcia ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zarządzania projektem pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”.

Wygiełzów, 28.12.2020 r. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiecul. Podzamcze 1, 32-551 Wygiełzów znak sprawy znak

Czytaj dalej

Protokół z czynności otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

Oznaczenie sprawy: 1/11/III/2020                                                 Wygiełzów, 16.12.2020 r. Protokół z czynności otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji

Czytaj dalej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

Ogłoszenie nr 760200-N-2020 z dnia 01.12.2020 r. Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia

Czytaj dalej

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content