INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania pn.: „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNII”.


prawa znak: AD.01.332.2022

Wygiełzów, 11 marca 2022 r.

Adresat:
FHU Styl Kordian Wiśniewski
Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec

Dotyczy: postępowania pn.: „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE
„ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY
MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNII”.Zamawiający – Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek
Lipowiec informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została
wybrana oferta firmy FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec za
kwotę 276 504,00 zł brutto.


Uzasadnienie:
Oferta Wykonawcy FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec wpłynęła
jako jedyna w przedmiotowym postepowaniu i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego
oraz otrzymała łącznie 100,00 punktów w tym: cena – waga 100% – 100,00 pkt.)

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt. 1) a ustawy Pzp, umowa
może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content