Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich – badania, monografia, upowszechnianie.

dofinansowanie_mkidn_str

Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich – badania, monografia, upowszechnianie.

Działanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet  „Kultura ludowa i tradycyjna”.

Projekt jest odpowiedzią na brak monograficznego opracowania zagadnienia ludowego budownictwa drewnianego grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich. Brak usystematyzowanej wiedzy i opracowań na temat budownictwa drewnianego największej grupy etnograficznej Małopolski jaką są Krakowiacy, stawia ją w słabszej pozycji wobec regionów, których tradycja budowlana ujęta została w materiale badawczym i ikonograficznym oraz w wydanych publikacjach. Dwuletnie przedsięwzięcia obejmujące badania archiwalne i terenowe, przyczyni się do powstania pierwszej usystematyzowanej monografii, która podkreśli różnorodność i odmienność form budownictwa drewnianego Krakowiaków Zachodnich. Prace dokumentacyjne obejmą odchodzące w przeszłość ostatnie przykłady budownictwa drewnianego regionu. Monografia pogłębi wiedzę o budownictwie drewnianym regionu Krakowiaków Zachodnich, upowszechni jego walory historyczne i estetyczne, zwróci uwagę na potrzebę ochrony tego cennego dziedzictwa materialnego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content