Wystawa filatelistyczna “Nie lękajcie się…” z kolekcji Krzysztofa Biedrzyńskiego i Macieja Rudego z okazji XXI Dnia Papieskiego.

Z okazji XXI Dnia Papieskiego w Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie zostanie zorganizowana wystawa filatelistyczna “Nie lękajcie się…” z kolekcji Krzysztofa Biedrzyńskiego i Macieja Rudego.

Partnerem wystawy jest Dom Rodzinny Jana Pawła II. Wernisaż wystawy odbędzie się 15 października 2021 r. o godz. 12:00 we dworze w Drogini, na terenie skansenu w Wygiełzowie.

Z tej okazji został zaprojektowany datownik okolicznościowy i kartka beznominałowa pocztowa, do tego 2 kartki Wydawnictwa Vandre i dwie koperty numerowane (tylko 50 kompletów) oraz arkusik znaczków personalizowanych. Datownik będzie stosowany w U.P. w Alwernii.

Wystawa została zorganizowana z myślą by upamiętnić kolejną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.
Na kilkudziesięciu planszach i w gablotach zastanie zaprezentowany imponujący zbiór prywatnych kolekcjonerów panów Macieja Rudego oraz Krzysztofa Biedrzyńskiego przedstawiający obiekty filatelistyczne z całego świata, numizmaty oraz karty pocztowe pierwszego dnia obiegu upamiętniające peregrynacje Papieża Polaka po świecie. Nie mniej ważną częścią wystawy jest udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II ekspozycja “Jan Paweł II: człowiek i kultura”, która odzwierciedla różne aspekty życia Papieża Polaka i jego zaangażowania na rzecz kultury i edukacji.

Wystawa porusza najistotniejsze kwestie kultury w życiu narodów, zaakcentowane wyraźnie w czasie wystąpienia Papieża w siedzibie UNESCO i przypomina najważniejsze fragmenty przemówienia Papieża. Wystawa zilustrowana jest fotografiami pochodzącymi z archiwum Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, jak i z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.  Stanowi jednocześnie zbiór refleksji, w których Jan Paweł II usiłował odnaleźć korzenie tego, co dokonuje się w  świecie, aby dać współczesnym – poszczególnym osobom i całym narodom – możliwość obudzenia w sobie, poprzez uważny powrót do „pamięci”, żywego poczucia własnej „tożsamości”. Ekspozycja była po raz pierwszy zaprezentowana 16 grudnia 2013 roku w paryskim gmachu UNESCO.

Autorzy o wystawie filatelistycznej:
Osoba Papieża Jana Pawła II inspirowała i nadal inspiruje wielu twórców kultury i sztuki na całym świecie. Postać Papieża pojawiała się w muzyce, plastyce, filmach i literaturze pięknej. Nie dziwi, więc, że obecny jest również w filatelistyce. Filateliści zrzeszeni w Polskim Związku Filatelistów, a szczególnie krakowscy kolekcjonerzy, stali się swego rodzaju „strażnikami pamięci” o św. Janie Pawle II. Cykl wystaw organizowanych przez nich, a poświęconych Papieżowi, rozpoczął się od pokazu w 1981 roku, na którym zgromadzono znaczki wydane przez poczty różnych krajów świata o tematyce „papieskiej”. Pierwszą monotematyczną wystawę filatelistyczną poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II zorganizowano w 1997 roku dla uczczenia 19-tej rocznicy Jego pontyfikatu. Od tego czasu prawie rokrocznie Małopolski Okręg PZF organizował wystawy filatelistyczne upamiętniające kolejne, ważne rocznice związane z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dobrze się stało, że tym razem wystawa poświęcona jest tylko jednemu tematowi. Została zorganizowana 18.05.2021 roku z okazji 101 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II na zakończenie Jubileuszu 100- lecia. Tematem przewodnim wystawy – to wydania pocztowe z okazji urodzin św. Jana Pawła II. Korzystając z gościnności ks. prałata Grzegorza Szewczyka wystawa została zorganizowana w wikarówce kościoła św. Floriana w Krakowie, gdzie przez 2 lata od 1949 roku mieszkał i pracował ks. wikary Karol Wojtyła.

Realizacji tej niezwykle ważnej i starannie zaaranżowanej ekspozycji podjęli się dwaj krakowscy kolekcjonerzy Krzysztof Biedrzyński i Maciej Rudy. Autorzy uniknęli pułapki przedstawiania wszystkiego, co mają, a skupili się tylko temacie wiodącym, a jest on i tak bardzo rozległy, zarówno chronologicznie jak i geograficznie, nie mówiąc już o walorach artystycznych.

         Z wielu wydawnictw z całego świata na uwagę zasługuje bloczek Mali, na którym widnieje kościół św. Floriana, a organizatorzy wystawy umieścili go na jednym z plakatów reklamujących wystawę. Kolejną pozycją, na którą warto zwrócić uwagę są arkusiki wydane z okazji 80 rocznicy urodzin JP II w ciekawej formie fotomozajki – jest to metoda ułożenia 1000 maleńkich fotografii, która gdy ogląda się ją z daleka układa się w całość stanowiącą większy obraz w tym przypadku wizerunek papieża. Wspomnieć trzeba również znaczek stanowiący jedną z ostatnich emisji Niemieckiej Republiki Demokratycznej przed zjednoczeniem Niemiec z okazji 70 rocznicy urodzin papieża w 1990 roku.

         Jedną z ciekawostek wystawy jest kartka pocztowa wysłana przez ks. Karola Wojtyłę z parafii św. Floriana do redakcji „Przeglądu Powszechnego” w 1949 roku i tak właśnie po 72 latach historia zatoczyła koło.

         Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, a obecny na niej Pan Marek Bębenek dyrektor skansenu w Wygiełzowie zaproponował jej przeniesienie do siebie. I tak została zorganizowana z okazji XXI Dnia Papieskiego 15.10.2021 roku. Wystawa została uzupełniona o nowe walory które kolekcjonerzy zdobyli oraz o ciekawostki filatelistyczne i rzadkie wydania. Na uwagę zasługują bloczki z próbami kolorów w wydaniach ministerialnych, oraz wydanie poczty Liberii – arkusz 190 znaczkowy zawierający portrety głów państw w 2000 roku.


Ustawienia