Dofinansowania MKiDN
Tradycja na wyciągnięcie ręki.
Zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Nazwa Programu: Kultura Dostępna

Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz dzieci i młodzieży z ośrodków szkolnych dla niepełnosprawnych. Beneficjenci będą uczestniczyć w zajęciach w miejscu swojego pobytu, jak również w Muzeum.
Zamierzeniem projektu jest upowszechnianie zwyczajów i obrzędów Krakowiaków poprzez zajęcia warsztatowe skierowane do osób mających z różnych powodów utrudniony dostęp do kultury. Warsztaty mają na celu ukazanie bogactwa obrzędów związanych z regionem, jak również zapoznać ze zbiorami Muzeum w Wygiełzowie, a równocześnie w przystępny i bezpośredni sposób przynieść ludziom radość ze spotkania, zwalczającego rutynę dnia codziennego. Efektem podjętych działań będzie rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz emocjonalnej, pogłębienie wiadomości o regionie, możliwość poszukiwania własnej tożsamości. Warsztaty mają na celu propagowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowiaków Zachodnich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Kliknij zdjęcie aby zobaczyć galerię