Stodoła plebańska z Regulic

Stodoła Regulice

Stodoła z Regulic ( powiat chrzanowski) z końca XVIII wieku, należała do parafii rzymsko- katolickiej.
Był to obiekt wolno stojący, ulokowany w oddaleniu od domostw ze względu na ryzyko zagrożenia pożarowego. Służyła do magazynowania siana, snopów zboża i słomy po omłotach, a także była wykorzystywana do różnego rodzaju prac gospodarskich. Ze względu na swoje przeznaczenie wybudowana była ze znacznie gorszego jakościowo materiału, nie posiadała wykończenia ścian w postaci uszczelnień.

Stodoła plebańska z Regulic została przeniesiona na teren skansenu w Wygiełzowie w 1976 roku. W latach 1994-1998 została odbudowana i ulokowana w zespole plebańskim.
Stodoła jest okazałym obiektem, o konstrukcji zrębowej. Zbudowana jest na planie ośmioboku, osadzona na wysokiej kamiennej podmurówce. Stodoła nakryta jest dachem wielopłaszczyznowym, krytym słomą. Wnętrze obiektu jest symetryczne, z centralnie położonym „boiskiem” i z dwoma sąsiekami po bokach. Obecnie stodoła służy jako magazyn zbiorów muzealnych.
Opracowanie: Izabela Jarczyk

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content