Remont Zamku Lipowiec i nowy obiekt w skansenie

Bobrek in situ

W roku 2017 rusza w Muzeum w Wygiełzowie realizacja zadania „Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.” prowadzonego ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 6 – Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 – Rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 – Ochrona i opieka nad zabytkami.

Zadanie to realizowane w latach 2016 – 2019 obejmie remont pomieszczeń zamkowych wraz z konserwacją murów oraz przeniesienie nowego obiektu na teren Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego

Ekspozycja skansenu wzbogaci się o unikatowy, wzniesiony w 1779 roku z fundacji Teresy z Sułkowskich Wielopolskiej drewniany spichlerz z Bobrka, będący pozostałością po dawnym założeniu folwarcznym istniejącym w końcu XVIII stulecia w majątku Wielopolskich, a następnie Potulickich i Sapiehów. Przeniesiony obiekt – który stanie nieopodal dworu z Drogini, poza tym, że zyska trwałą ochronę konserwatorską, to wraz z właściwym, współczesnym wykorzystaniem stanie się miejscem prowadzenia lekcji muzealnych, ekspozycji wystaw czasowych a także przechowywania zbiorów muzealnych.

Prace konserwatorskie obejmą także zamek Lipowiec. Planowanymi robotami objęty zostanie teren podzamcza oraz korpus i mury zamkowe. Na dolnym dziedzińcu powstanie przystosowane do współczesnych potrzeb zaplecze turystyczne z punktem obsługi zwiedzających, zaplecze gastronomiczne, scena oraz toalety, co pozwoli na znaczne podniesienie standardu zwiedzania a także organizacji imprez plenerowych.

Prace konserwatorskie w obrębie korpusu zamku górnego pozwolą na zabezpieczenie jego murów zagrożonych erozją, wieży wraz z tarasem widokowym, konserwację otworów okiennych oraz pokryć dachowych na II piętrze, co pozwoli na ponowne udostępnienie go dla zwiedzających.

O przebiegu prac będziemy informować również na naszej stronie oraz Facebook’u gdzie zachęcamy do śledzenia ich postępów.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content