„Remont i przebudowa Zamku Lipowiec”

Wygiełzów, 5 sierpnia 2019 r.    Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę Zamku Lipowiec ZMIANA TREŚCI SIWZ i SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU Działając imieniem Zamawiającego informuję o dokonaniu zmiany treści SIWZ w oparciu o treść art. 38 ust. 4 PZP, poprzez zmianę sposobu…

Wiecej

„Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego – postępowanie czwarte”

Oznaczenie sprawy: 5/2019.                                                                          Wygiełzów, 11.07.2019 r Protokół z czynności otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego – postępowanie czwarte” W dniu 11.07.2019 r odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 7/2015 Dyrektora Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec…

Wiecej