Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zasilaniem elektrycznym stacji podnoszenia ciśnienia – dla potrzeb Zamku Lipowiec – postępowanie III

Wygiełzów, 18 lipca 2018   Protokół z czynności otwarcia ofert   w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zasilaniem elektrycznym stacji podnoszenia ciśnienia – dla potrzeb Zamku Lipowiec – postępowanie III. W dniu 18.07.2018 r odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 7/2015 Dyrektora Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny…

Wiecej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na 2018 r

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na 2018 r Lp. Nr w planie zamówień publicznych Przedmiot zamówienia   Kody i nazwy według wspólnego słownika zamówień (CPV) Planowany termin rozpoczęcia procedury Przewidywany tryb udzielenia zamówienia 1 1/2017 Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową…

Wiecej