„SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część I: Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych

  Ogłoszenie nr 500001151-N-2017 z dnia 27-06-2017 r.   Nowy Sącz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 538092-N-2017 Data: 23/06/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Krajowy numer identyfikacyjny 28212200000, ul. ul. Lwowska  3, 33300   Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 437 708, e-mail…

Wiecej

Przetarg Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, polegającej na realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót…

Wiecej