PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego

Protokół z postępowania przetargowego
przeprowadzonego w dniu 13.08.2020r.

wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2, położonego w obiekcie Dom z Alwerni na terenie Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, będącego własnością Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlowo – usługowym.

Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 12 m2 . Dopuszcza się możliwość wystawienia
w sąsiedztwie lokalu, kramu z pamiątkami o powierzchni 2 m2.

Komisja przetargowa w składzie :
1. Przewodniczący komisji – Dominika Wilk Rusek
2. Członek komisji – Agnieszka Oczkowska
ustaliła co następuje:
1. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz z informacją o terminie ich złożenia lub odrzuceniu oferty.

Lp. Nazwa podmiotu składającego ofertę Data złożenia oferty Ofertę odrzucono (tak/nie)
1 Ewa Warchoł, Mętków, ul. Św. Floriana 36a,                                 32 – 551 Babice 13.08.2020r. nie
       

2. Lista oferentów wykluczonych z postępowania przetargowego

Lp. Nazwa podmiotu składającego ofertę Data złożenia oferty Przyczyna wykluczenia
 

3. Ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Nazwa podmiotu składającego ofertę Kwota czynszu za miesiąc Uwagi
1 Ewa Warchoł, Mętków, ul. Św. Floriana 36a,                            32 – 551 Babice. Brak
       

4. Wybrano ofertę / nie wybrano żadnej oferty /
Ewa Warchoł, Mętków, ul. Św. Floriana 36a, 32 – 551 Babice.
5. Uzasadnienie
Oferent dotrzymał wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz złożył prawidłową ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Wobec braku innych ofert oraz zgodnej z oczekiwaniami Muzeum wysokości czynszu, postępowanie zostaje rozstrzygnięte.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content