Polityka prywatności

I Zawartość polityki prywatności Administratora
1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.mmz.info.pl (zwanej dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymywać zgodnie z RODO.
2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę, w tym informacje z zakresu mechanizmu Cookies wykorzystywanego w serwisie internetowym.
3. Polityka prywatności zawiera także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników na fanpage’u portalu Facebook pn. Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie.

II Administrator danych
Administratorem danych jest Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie . Z Administratorem można się kontaktować:
1. pod adresem korespondencyjnym: ul Podzamcze 1, 32 – 551 Babice. 1) pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@mmz.info.pl.

III Cele i podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

STRONA INTERNETOWA 
W celu realizacji usługi administrator przetwarza informacje dot. urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies. Dane są przetwarzane do zakończenia korzystania użytkownika ze strony.
Administrator zbiera także dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych na Stronie w celu:
subskrypcji newslettera (zgodnie z Regulaminem newslettera)
Regulamin usługi Newsletter

FACEBOOK
– Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
– Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
– Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
– Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
– Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
-Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

Przetwarzamy dane osobowe osób, które:
~ dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
~opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO tj. w celu realizacji usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
~Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu biblioteki, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
~podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
~ dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook
~ zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek)
~ inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne
~ treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger
~ ~ anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Business Suites” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
~informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
~w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
~Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
~dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
~ dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
~dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

MECHANIZM PLIKÓW COOKIES

Definicja
Administratorem danych jest Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie. Z Administratorem można się kontaktować:
1. pod adresem korespondencyjnym: ul Podzamcze 1, 32 – 551 Babice.
1) pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@mmz.info.pl.

Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Stosowanie plików cookies
Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są
w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Sposób określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępów do cookies.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE I PR ADMINISTRATORA

Działania marketingowe i PR administratora
Na Stronie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

Działania marketingowe innych produktów i usług

1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy.
2. Działania te nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony.

Odbiorcy danych użytkowników

Przetwarzane dane osobowe są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora, na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych (obsługa strony internetowej, obsługa IT, itp.).

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką serwisu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
-podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
-podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Właściciel Facebooka może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje na ten temat są dostępne na https://www.facebook.com/policy.php.


Odnośniki do innych stron

Serwis internetowy Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko  www.mmz.info.pl.

Prawa osób, których danych dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji zawartych w art. 15 RODO.
2) do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO,
3) do sprostowania – żądania sprostowania jej danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania,
5) do ograniczenia – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
6) do przenoszenia danych – art. 20 RODO,
7) do sprzeciwu – art. 21 RODO,
8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo nieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w warszawie, ul. Stawki 2.

Inspektor Ochrony Danych

Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora:
1. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iodo@mmz.info.pl
2. na podany adres administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Zmiany polityki prywatności
1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 20.02.2020

Ustawienia