Aktualności

W dniu 19 listopada 2018 roku w wygiełzowskim Muzeum dokonano odbioru technicznego stałego mgłowego systemu gaśniczego „FOG”, co stanowiło ostatni etap wieloletnich prac związanych z zabezpieczeniem XVII wiecznego drewnianego kościoła z Ryczowa stanowiącego jeden z najcenniejszych obiektów muzealnych skansenu.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanemu wspólnie przez 8 instytucji partnerskich: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Całkowita wartość projektu to 13 608 004,62 zł. w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosło 9 119 674,31 zł.

Projekt w odniesieniu do Muzeum w Wygiełzowie pozwolił na wymianę dachów zarówno gontowych jak i strzechowych na 9 obiektach oraz doposażenie kościoła w nowoczesny system nagłaśniający a co najważniejsze montaż systemu gaśniczego. Instalacja systemu była połączona z budową zasilającego ją zbiornika p. poż. jako że ze względu na bardzo duży pobór wody w momencie uruchomienia nie może być zasilana ze standardowej sieci wodociągowej, wyposażenie go w pompy zapewniające właściwe ciśnienie robocze oraz instalację systemu zraszaczy obejmujących ściany zewnętrzne obiektu i połacie dachowe. Wraz z tymi pracami dokonana została niezbędna wymiana zniszczonego przez upływ czasu i warunki atmosferyczne gontowego pokrycia dachu kościoła wraz z elementami więźby dachowej oraz zewnętrznego szalowania obiektu, celem przystosowania go do współpracy z systemem gaśniczym. Prace instalacyjne których koszt przekroczył 660 tys. zł zostały wykonane przez specjalizującą się rekonstrukcji zabytkowych obiektów drewnianych firmę pana Józefa Stasiaka z Raby Wyżnej – której dziełem jest również tegoroczne przeniesienie na teren skansenu XVIII – wiecznego spichlerza z Bobrka, oraz krakowską firmę SUPO Cerber Sp. z o.o.

Obecnie ten wyjątkowy obiekt, stanowiący centrum wielu wydarzeń odbywających się w skansenie takich jak m. in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, wraz z odrestaurowanym wnętrzem zyskał odpowiednie zabezpieczenia które zapewnią mu niezagrożone funkcjonowanie przez następne lata.