Dyrektor

dr Marek Grabski
tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10.
dyrektor@mnpe.pl

Zastępca dyrektora

Piotr Bujakiewicz
tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10.
bujakiewicz@mnpe.pl

 

Dział rachunkowości
Józefa Karweta
Lucyna Pabian
tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10.
ksiegowosc@mnpe.pl

 

Sekretariat – Kierownik administracyjny

Elżbieta Kożuch
tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10.
sekretariat@mnpe.pl

Pracownicy merytoryczni

Główny inwentaryzator
Anna Latko – Serafińska
tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10
inwentaryzator@mnpe.pl

Dział Upowszechniania i Edukacji
tel 32 – 613 – 40 –  62
edukacja@mnpe.pl

Kierownik Działu Edukacji Muzealnej/Koordynator dostępności
Beata Sanak
tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10.
sanak@mnpe.pl 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. etnografii i rzemiosła artystycznego
Agnieszka Oczkowska
tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10.
etnografia@mnpe.pl

Izabela Jarczyk
tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10.
jarczyk@mnpe.pl 

Samodzielne stanowisko ds. promocji i zewnętrznych źródeł finansowych
Marcin Koziołek
tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10.
dokumentacja@mnpe.pl

Radca prawny
Aneta Szlachta
tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10.

Przewodnicy

Henryka Kosowska

Sylwia Bartosz

Agnieszka Mitka

Aneta Cinal

Paweł Sikora

Michał Kwaśniewicz

Damian Buła

Opiekun ekspozycji
Marzena Skórkiewicz

Renowatorzy

Piotr Skórkiewicz

Mirosław Grzywnowicz

Pracownicy punktu recepcji

Ireneusz Sobolak

Bronisław Kulawik

Jerzy Gębczyński

Arkadiusz Buła

Zbigniew Kocjan

Wojciech Cygnar

Rafał Wartalski

Edmund Szczepina