Godziny otwarcia: Skansen i Zamek 

 • w sezonie letnim (1 marzec – 31 październik) od 8.00 do 18.00.
 • w sezonie zimowym (1 listopad – 28/29 luty) od 8.00 do 15.00. 

 

Dwór z Drogini: 

 • w sezonie letnim (1 marzec – 31 październik) od 8.00 do 15.00.
 • sobota, niedziela od 11.00 do 18.00.
 • w sezonie zimowym (1 listopad – 28/29 luty) od 8.00 do 15.00.
 • sobota, niedziela od 11.00 do 15.00.

 

Ceny biletów do skansenu i lekcji warsztatowych 

 • Bilet normalny – 12 zł.
 • Bilet ulgowy – 6zł.
 • Bilet rodzinny (rodzice z dziećmi w wieku szkolnym) – 30 zł.
 • Opłata za wstęp w ramach Karty dla Kultury  (w okresie od 30 września do 1 czerwca każdego roku.)
  • Bilet indywidualny normalny – 8,50 zł.
  • Bilet indywidualny ulgowy – 4 zł.
 • Opłata za przewodnika w skansenie – 35 zł.
 • Lekcje warsztatowe: „Nie święci garnki lepią”, „Na szkle malowane”,
  „W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę – zwyczaje świąt Bożego Narodzenia”, „Palmy, pisanki, kraszanki – Wielkanoc w tradycji ludowej”,
  „Papier czerpany”, „Od ziarna do chleba”, „O pszczółce co w ulu mieszka”,
  „Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich”, „Łucznictwo – średniowieczne rzemiosło wojenne”, „Czerwone korale – magia krakowskiej biżuterii”, „Ele mele dudki… czyli zapomniane zabawy i zabawki pradziadków” – 12 zł.
 • Pozostałe lekcje warsztatowe – 10 zł.
 • Opłata za ognisko (w tym drewno i szpikulce) 90 minut – 70 zł.
  po wcześniejszej rezerwacji
 • Opłata za grill zadaszony  (w tym brykiet) 90 minut – 70 zł.
  po wcześniejszej rezerwacji
 • Mieszkańcy gminy Babice: bilet ulgowy.
 • Opłata za zdjęcia ślubne i filmowanie – 80 zł (wykupujący zobowiązany jest także do nabycia biletów wstępu na teren Skansenu dla każdej dorosłej osoby oraz opiekę przewodnika, obowiązuje zakaz fotografowania salonu Dworu z Drogini).

  

Ceny biletów na Zamek Lipowiec: 

 • Bilet normalny – 8 zł.
 • Bilet ulgowy – 5 zł.
 • Opłata za wstęp w ramach Karty dla Kultury (w okresie od 30 września do 1 czerwca każdego roku.)
  • Bilet indywidualny normalny – 5,50 zł.
  • Bilet indywidualny ulgowy – 3,50 zł.
 • Opłata za przewodnika – 25 zł.
 • Bilet rodzinny (rodzice z dziećmi w wieku szkolnym) – 20 zł.
 • „Gra edukacyjna na Zamku Lipowiec” – 2 zł.
 • Gra edukacyjna „Tajemnice Zamkowej Wieży” – 2 zł.
 • Opłata za ognisko dla grup szkolnych i turystów indywidualnych
  (w tym drewno i szpikulce) – 70 zł.
  Opłaty dotyczą również dziedzińca dolnego.
 • W poniedziałki wstęp na Zamek wolny, za wyjątkiem dni świątecznych.
 • Mieszkańcy gminy Babice: bilet ulgowy.
 • Opłata za zdjęcia ślubne i filmowanie – 80 zł (wykupujący zobowiązany jest także do nabycia biletów wstępu na Zamek dla każdej dorosłej osoby).

 

Ceny biletów łączonych do Skansenu i na Zamek Lipowiec w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy: 

 • Bilet łączony normalny – 18 zł.
 • Bilet łączony ulgowy – 9 zł.
 • Bilet łączony rodzinny (rodzice z dziećmi w wieku szkolnym) – 45 zł.


Ulga w opłacie za wstęp (bilet ulgowy) przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom, emerytom, rencistom, a także osobom z niepełnosprawnością wraz z opiekunami;
 • nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, oświatowo – wychowawczych i resocjalizacyjnych;
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”;
 • osobom zameldowanym na pobyt stały na terenie Gminy Babice;
 • ulgi dotyczą również obywateli państw Unii Europejskiej.

 

Zniżka biletowa dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych w PRL – cena biletu 1,00 zł.


Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

 • dzieciom do lat siedmiu (zwolnienie nie dotyczy zorganizowanych grup dziecięcych zwiedzających Muzeum lub uczestniczących w zajęciach muzealnych);
 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaka honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które wyróżnione zostały tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • pracownikom muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka.