Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

Poland-Slovakia_PL_01+FUND_RGB

 

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

Tytuł  projektu:

Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

 

Partnerzy projektu:

Partner wiodący – Wnioskodawca

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach http://www.muzeum.gorlice.pl

 

(P 1) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/

(P 2) Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec http://mnpe.pl/

(P 3) Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/

(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/

(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku http://liptovskemuzeum.sk/

(P 6) Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/

(P 7) Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

 

Opis projektu w części dotyczącej Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec

Modernizacja i przystosowanie przestrzeni Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego dla działań kulturalno-edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z niepełnosprawnościami. Zadanie polega na wykonaniu zaprojektowanej na terenie skansenu przestrzeni ogrodu sensorycznego, mającego charakter poznawczo-edukacyjny ze szczególnym przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Dokonana zostanie wymiana nawierzchni przestrzeni projektowanego obszaru ogrodu i przyległego do niego ryneczku, w sposób nawiązujący do tradycyjnych nawierzchni dawnych rynków małych miasteczek. Całe założenie ma charakter poznawczy, stymulujący, ma pełnić funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną oraz terapeutyczną. Wykonany zostanie także niewielki plac zabaw z takimi elementami jak: karuzela integracyjna, huśtawka integracyjna, piaskownica z możliwością korzystania przez dzieci poruszających się na wózkach.

 

Okres realizacji projektu:

2018-2020

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€

Wartość projektu  (w części dotyczącej Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec) 151 690,74 €

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content