Mikroprojekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Wizualizacja mikroprojektu

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
Mikroprojekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

PARTNER WIODĄCY: MUZEUM – NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC
PARTNER PROJEKTU: LIPTOVSKÉ MÚZEUM V RUŽOMBERKU
KOD INTERWENCJI:  094. Ochrona, rozwój i promowanie publicznych aktywów w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

OPIS PROJEKTU:
Tematyka mikroprojektu dotyczy dziejów ochotniczych straży pożarnych i ich bardzo szerokiej i jej nieocenionej roli w kształtowaniu życia społeczności lokalnych polsko-słowackiego pogranicza. Mikroprojekt obejmuje też działania inwestycyjne  zmierzające do ocalenia zabytkowych obiektów. Projekt powstał z potrzeby etnograficznej oceny, usystematyzowania i popularyzacji wiedzy na temat działalności i osiągnięć stowarzyszeń strażackich w regionach PL-SK pogranicza reprezentowanych przez obu partnerów.

CEL OGÓLNY :

Cel ten bezpośrednio wpisuje się w cel szczegółowy Programu. Poprzez renowację 4 zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego (remiza strażacka ze Złotnik na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie oraz 3 budynki na terenie skansenu Muzeum Wsi Liptowskiej w Przybylinie) przywrócone zostanie materialne dziedzictwo tych regionów. Rewitalizacja (u słowackiego partnera) oraz utworzenie (u polskiego partnera) stałych ekspozycji dotyczących pożarnictwa z muzealnymi eksponatami, z dodatkową mobilną wystawą uatrakcyjni ofertę turystyczną obu skansenów. Zachęci to zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających pogranicze do odwiedzania tych miejsc i poznawania dziedzictwa kulturowego i historycznego związanego z szeroką rolą, jaką pełniły w przeszłości i wciąż pełnią ochotnicze straże pożarne w społeczności wiejskiej. Mieszkańcy i turyści, a zwłaszcza dzieci i młodzież podczas licznych działań i wydarzeń (wydarzenia plenerowe, lekcje warsztatowe, mobilna wystawa, konferencja naukowa, publikacja)uzyskają wiedzę na temat różnorodnych aspektów działalności strażaków ochotników oraz aspektów codziennego życia małych społeczności na pograniczu. Zachęceni w ten sposób będą lepiej dbać o dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu w którym żyją. W ten sposób możliwe będzie zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i historycznego przez odwiedzających i mieszkańców.

OPIS PROJEKTU W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ MUZEUM NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY I ZAMEK LIPOWIEC:
Na terenie skansenu w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym  w Wygiełzowie zostanie zrekonstruowana zabytkowa drewniana remiza strażacka z początku XX wieku, pochodząca pierwotnie  z miejscowości Złotniki. Remiza była w przeszłości wykorzystywana w działaniach  strażaków, a teraz w tym budynku odtworzonym według oryginalnego wzoru znajdzie miejsce stała ekspozycja pożarnicza z muzealnym wyposażeniem. Do stworzenia ekspozycji wykorzystane zostaną zbiory muzeum. W zrekonstruowanej remizie zorganizowany zostanie cykl 15 lekcji warsztatowych dla dzieci i młodzieży, tematyka lekcji związana będzie z historią i rola OSP. We wrześniu 2020 odbędzie się konferencja naukowa pn. ,, Rola strażaków ochotników w życiu społecznym i kulturalnym społeczności wiejskiej”, będzie ona poświęcona powstawaniu i rozwojowi stowarzyszeń strażackich po obu stronach granic.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 03.2020 – 11.2020
WARTOŚĆ CAŁKOWITA MIKROPROJEKTU
:  113 486,99 Euro.
WARTOŚĆ PROJEKTU 
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ MNPE I ZAMEK LIPOWIEC: 46 014,11 Euro.
DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO: 85% kosztów kwalifikowanych

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content