Przetargi rozstrzygnięte

Ogłoszenie o wyniku postępowania: Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i ZamekLipowiec1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 1203857191.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: ul. Podzamcze 11.5.2.) Miejscowość: Wygiełzów1.5.3.) Kod pocztowy: 32-5511.5.4.) Województwo: małopolskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski1.5.7.) Numer telefonu: 32 62287491.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mnpe.pl1.5.10.) Adres …

Ogłoszenie o wyniku postępowania: Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”. Read More »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie.

Znak postępowania: 3/I/2021 Wygiełzów, 16.07.2021 r. NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzieleni zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie. Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. …

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie. Read More »

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – /SPROSTOWANIE/

Znak postępowania: 3/I/2021  Wygiełzów, 12.07.2021 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT /SPROSTOWANIE/ Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie. Muzeum, informuje, iż w informacji z otwarcia ofert z dnia 09.07.2021 r. opublikowanej na …

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – /SPROSTOWANIE/ Read More »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

Wygiełzów, 17.02.2021 r. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Wygiełzów znak postępowania: 1/11/III/2020 Do wszystkich Wykonawców ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park …

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. Read More »

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540550685-N-2020 z dnia 21.12.2020 r. Babice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 768485-N-2020 Data: 18/12/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1, 32-551  Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 …

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Read More »

Protokół z czynności otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

Oznaczenie sprawy: 1/11/III/2020                                                 Wygiełzów, 16.12.2020 r. Protokół z czynności otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich” I. W dniu 16.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji …

Protokół z czynności otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. Read More »

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego

Protokół z postępowania przetargowegoprzeprowadzonego w dniu 13.08.2020r. wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2, położonego w obiekcie Dom z Alwerni na terenie Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, będącego własnością Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlowo – usługowym. Lokal …

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego Read More »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – POSTĘPOWANIE II. Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

Dnia 8.01.2020 unieważnione zostało I postępowanie przetargowe na Budowę aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS, gdyż cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja z otwarcia ofert  http://www.muzeum.gorlice.pl/o-muzeum/przetargi/1471-informacja-z-otwarcia-ofert-postepowanie-i-budowa-aplikacji-system-multimedialny-z-audiodeskrypcja-e-narzedzie Informacja o unieważnieniu postępowania http://www.muzeum.gorlice.pl/o-muzeum/przetargi/1472-uniewaznienie-postepowania-postepowanie-i-budowa-aplikacji-system-multimedialny-z-audiodeskrypcja-e-narzedzie Jednocześnie informuję, że dnia 8.01.2020 ogłoszone zostało II postępowanie przetargowe na Budowę aplikacji „system multimedialny …

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – POSTĘPOWANIE II. Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego. Read More »

Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

W ramach Projektu „MUZEA OTWARTE”, dnia 23.12.2019 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe dot. Budowa aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS. Ogłoszenie nr 638308-N-2019 z dnia 2019-12-23 r. Więcej informacji na stronie: http://www.muzeum.gorlice.pl/o-muzeum/przetargi/1470-ogloszenie-o-przetargu-postepowanie-i-budowa-aplikacji-system-multimedialny-z-audiodeskrypcja-e-narzedzie .

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content