Przetarg kolejka 2017

Ogłoszenie nr 23784 – 2017 z dnia 2017-02-10 r.     Babice: Dostawa kolejki turystycznej w ramach zadania Pociąg do Małopolski Zachodniej finansowanego ze środków budżet obywatelski Województwa Małopolskiego     OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy     Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nazwa projektu lub programu:  …

Przetarg Skansenova

Środa, 20 lipca 2016 r. Informacja o wyborze wykonawcy zadania:„Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA” Numer ogłoszenia – 128599-2016 Data zamieszczenia: 11.07.2016 r.   Pobierz:       Poniedziałek, 11 Lipiec, 2016   Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano wykonawczej, programów…

Przetarg wniosek zamek

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi   Babice: Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.1.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej dla inwestycji polegającej na konserwacji Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów Numer…

Ogłoszenie o przetargu wynajem lokalu Zamek Lipowiec 2015

Wygiełzów, 05.03.2015r.   Ogłoszenie o wynikach  przetargu nr KS/2015 – 1/15 na najem lokalu użytkowego       Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje o zakończeniu postępowania przetargowego nr KS/2015 – 1/15 przeprowadzonego w dniu 05.03. 2015 r.   Postępowanie dotyczyło wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2 będącego własnością Muzeum –…

Ogłoszenie przetarg parking 2014 zm

       Wygiełzów, dnia 07.11.2014 r.         Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nr KS/2015 – 5/14 na najem części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 802, o powierzchni 15 m2, na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum, w celu prowadzenia działalności handlowej.      Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje…

Ogłoszenie przetarg parking 2014

  Wygiełzów, dnia 20.10.2014 r.     Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr KS/2015 – 4/14na najem części nieruchomości gruntowej na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum.        W związku z błędnym opisem przedmiotu postępowania w przetargu nr KS/2015 – 4/14 Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec unieważnia w/w postępowanie.  …