„Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego – postępowanie trzecie”

Ogłoszenie nr 546708-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.  Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: „Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego – postępowanie trzecie”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Tak Nazwa projektu lub programu Program Współpracy Transgranicznej…