Dofinansowania MKiDN

Projekt ,,Na krakowską nutę” – w kręgu tradycji, muzyki i tańca.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec otrzymało dotację Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Dostępna na realizację projektu ,,Na krakowską nutę” – w kręgu tradycji, muzyki i tańca. Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Zamierzeniem projektu jest …

Projekt ,,Na krakowską nutę” – w kręgu tradycji, muzyki i tańca. Read More »

Projekt badawczo-dokumentacyjny „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich”.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec otrzymało dotację Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna na realizację dwuletniego projektu badawczo dokumentacyjnego pn. „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji Krakowiaków Zachodnich….”, zakończonego wydaniem publikacji. Celem projektu realizowanego w latach 2021-2022 jest zbadanie, udokumentowanie, a zarazem udostępnianie tradycji …

Projekt badawczo-dokumentacyjny „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich”. Read More »

LATO mapka

Rok w skansenie. Edukacyjna strona internetowa dla dzieci.

W ramach projektu powstała strona internetowa www.rokwskansenie.pl prezentująca dziedzictwo kulturowe Krakowiaków zachodnich oraz zdigitalizowane zasoby Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, większość wydarzeń i imprez odbywających się w skansenie w Wygiełzowie w roku 2020 …

Rok w skansenie. Edukacyjna strona internetowa dla dzieci. Read More »

zioła

Projekt badawczo-dokumentacyjny „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich”.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec otrzymało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącą z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna na realizację dwuletniego projektu badawczo dokumentacyjnego pn. „Zioła i ziołolecznictwo w tradycjiludowej Krakowiaków Zachodnich”, zakończonego wydaniem publikacji.  Celem projektu realizowanego w latach 2020 -2021 będzie zbadanie, …

Projekt badawczo-dokumentacyjny „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich”. Read More »

Zakup szopek krakowskich

Zakup szopek krakowskich Działanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet  „Kolekcje muzealne”. W dniu 11 września 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w sprawie dofinansowania zadania Zakup szopek krakowskich w ramach programu Kolekcje …

Zakup szopek krakowskich Read More »

Budujemy skansen – wersja rodzinna

        Budujemy skansen – wersja rodzinna Zadanie realizowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie Nazwa Programu: Patriotyzm Jutra Projekt jest kontynuacją zadania pn. „Budujemy skansen – wielkoformatowa gra planszowa dla dzieci” realizowanego przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec w 2017 roku. Tym razem, wspólnie z grupą dzieci ze …

Budujemy skansen – wersja rodzinna Read More »

Budujemy skansen

        Budujemy skansen Zadanie realizowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie Nazwa Programu: Patriotyzm Jutra   15 maja 2017 r. Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec rozpoczęło realizację projektu „Budujemy skansen” – wielkoformatowa gra planszowa dla dzieci, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu …

Budujemy skansen Read More »

Tradycja na wyciągnięcie ręki.

Tradycja na wyciągnięcie ręki. Zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Nazwa Programu: Kultura Dostępna Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz dzieci i młodzieży z ośrodków szkolnych dla niepełnosprawnych. Beneficjenci będą uczestniczyć w zajęciach w miejscu swojego pobytu, jak …

Tradycja na wyciągnięcie ręki. Read More »

Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich – badania, monografia, upowszechnianie.

Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich – badania, monografia, upowszechnianie. Działanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet  „Kultura ludowa i tradycyjna”. Projekt jest odpowiedzią na brak monograficznego opracowania zagadnienia ludowego budownictwa drewnianego grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich. Brak usystematyzowanej wiedzy i opracowań na temat budownictwa drewnianego największej grupy etnograficznej Małopolski …

Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich – badania, monografia, upowszechnianie. Read More »

Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Muzeum NPE w Wygiełzowie.

Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Muzeum NPE w Wygiełzowie. Działanie dofinansowane  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” – priorytet 2 – „Wspieranie działań muzealnych”   Dofinansowanie ze środków ministerialnych umożliwiło wykonanie pilnych prac konserwatorskich w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie W maju 2015 r. przeprowadzono wymianę poszycia dachowego …

Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Muzeum NPE w Wygiełzowie. Read More »

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content