– „Wieczorem we dworze, zdarzyć się może…”– w majowy wieczór widzowie przybywając do drogińskiego dworu staną się gośćmi jego gospodarzy, którzy zapewnią poznanie dawnych dworskich zwyczajów i wieczornych zabaw towarzyskich.
Spotkanie w terminie związanym z doroczną Nocą Muzeów w maju (18/19) 2018.

– „Po krakowsku” Przegląd Zespołów Obrzędowych – doroczny, XXIV edycja konkursowego przeglądu zespołów obrzędowych i Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu chrzanowskiego i ościennych prezentujących  dawne obrzędy i zwyczaje ludowe. Pokazom scenicznym towarzyszy barwny kiermasz rękodzieła ludowego i poczęstunek regionalnymi potrawami.
Termin 27 maja 2018
Regulamin XXIV Przeglądu Zespołów Obrzędowych „Po Krakowsku”
Karta zgłoszeniowa XXIV Przeglądu Zespołów Obrzędowych „Po Krakowsku”

– „Przy chłopskim stole” Konkurs Potraw Regionalnych – XXIV edycja konkurs trwale wpisanego w kalendarz imprez plenerowych w skansenie w Wygiełzowie. Prezentuje on kulinarne umiejętności Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu chrzanowskiego i ościennych powiatów. W trakcie konkursu widzowie mają możliwość poznania historii tradycyjnych potraw regionu i miejscowości oraz poznać ich smak podczas poczęstunków oferowanych przez każde z Kół Gospodyń.
Termin 10 czerwca 2018
Regulamin XXIV Konkursu Potraw Regionalnych „Przy chłopskim stole”

Karta zgłoszeniowa XXIV Konkursu Potraw Regionalnych „Przy chłopskim stole”

– „Lipowiec – klucz do wielkich historii” – widowisko plenerowe nawiązujące do wydarzeń historycznych związanych z Zamkiem Lipowiec.
Termin 24 czerwca 2018.

– Festiwal „Etnomania” – kolejna cykliczna już impreza związana z przestrzeniami skansenu w Wygiełzowie. W jej trakcie widzowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych warsztatach rękodzielniczych i rzemieślniczych, uczestniczyć w różnego typu zajęciach muzycznych, edukacyjnych, a także nabyć wyroby rękodzieła ludowego. Warsztatom i pokazom towarzyszą także pokazy sceniczne i koncerty muzyczne.
www.etnomania.pl
Termin 15 lipca 2018 roku.

– „Szanty na Wiśle” – impreza poświęcona jest rzece Wiśle. Pragniemy pokazać wpływ Wisły i innych akwenów wodnych w naszym powiecie na przemysł, gospodarkę, rolnictwo, rybołówstwo oraz na wykorzystanie czasu wolnego mieszkańców, Mamy nadzieję, że będzie to interesujące wydarzenie zrzeszające wszystkich pasjonatów akwenów wodnych i dobrej muzyki szantowej.
Termin 22 lipca 2018 roku.

– Powiatowe Święto Miodu „Miodobranie pod Lipowcem” – tradycyjne święto pszczelarzy, podczas którego w Wygiełzowie prezentują się  Koła Pszczelarskie skupione w Powiatowej Radzie Bartniczej oraz zaproszone Koła z regionu Małopolski Zachodniej. W trakcie imprezy usłyszeć można opowieści o życiu pszczół, poznać tajniki opieki nad pszczołami oraz degustować i zakupić produkty pszczele.
Termin 5 sierpnia 2018 roku.

– XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – Kolejna edycja Festiwalu, który od ćwierćwiecza gości w przestrzeniach Muzeum w Wygiełzowie oraz w zabytkowych kościołach powiatu chrzanowskiego. Koncerty festiwalowe cieszące się dużym uznaniem publiczności są ważnym wydarzeniem muzycznym w regionie Małopolski Zachodniej. Festiwalowe prezentacje muzyczne odbywać się będą w każdą niedzielę od połowy sierpnia do drugiej niedzieli września w kościele z Ryczowa, w dworze z Drogini i w amfiteatrze na terenie skansenu.
Termin od 19 sierpnia – do 16 września 2018 roku.

– Ziemniaczysko pod Lipowcem – impreza została odwołana decyzją organizatora Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”

– „Pod czerwoną jarzębiną” – Tradycyjny Doroczny Odpust w Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. W zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z Ryczowa odprawiona zostanie uroczysta msza święta, a w plenerach skansenu odbędą się prezentacje dawnych rzemiosł oraz pokazy tradycyjnych zajęć wiejskich. Na scenach plenerowych skansenu odbędą się koncerty muzyki ludowej i folkowej.
Termin 16 września 2018 roku.

– II Jesienne spotkania Winiarzy i Winogrodników.
U progu jesieni na terenie Skansenu odbędzie się druga edycja spotkań specjalistów i amatorów z zakresu enologii.
W okolicach zabytkowego kościoła z Ryczowa zostanie zasadzona sadzonka ze szczepu najstarszej winorośli na świecie,
mająca około 400 lat i pochodząca z miejscowości Maribor w Słowenii. Winiarze i Winogrodnicy z Polski i Słowenii będą mogli wysłuchać we dworze z Drogini wykładów na temat historii winiarstwa. Na zakończenie uroczystości wystąpi zespół wokalny Cracow Singers wraz z kwartetem smyczkowy Cracovia Divertimenti z programem DLA NIEPODLEGŁEJ. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica. W myśl wzmacniania i kształtowania postaw patriotycznych został stworzony unikatowy program koncertowy z muzyką polskich najwybitniejszych kompozytorów – Karola Szymanowskiego i Witolda Lutosławskiego, którzy komponując światowe arcydzieła, podejmowali w swej twórczości również tematy patriotyczne i żołnierskie. Słowa pieśni opowiadają o pięknie i prawdzie ludzkich losów uwikłanych w czasy wojny.
Termin 27 października od godz. 12.00

 

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprez za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie i rozpowszechnianie wizerunku lub głosu, na wszystkich polach eksploatacji

Organizator ma prawo do użycia utrwalonego wizerunku, jak również do udzielenia licencji do ww. wizerunku.