Zapraszamy do Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na VI edycję projektu „Bon Kultury”. Jest to system wsparcia wiedzy, kompetencji i kreatywności realizowany poprzez ofertę programową regionalnych instytucji kultury. Propozycje zajęć i wydarzeń są realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 75 %. Zadanie jest realizowane do momentu wyczerpania środków.

W 2018 roku w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec można uczestniczyć w nowych tematach.

„Szewska pasja.”

W programie: Uczestnicy zostaną zapoznani  z tajnikami rzemiosła szewskiego, które było jednym z najliczniej reprezentowanych źródeł wytwórstwa odzieży w mieście i na wsi. Rzemiosła zajmującego się wyrobem i naprawą obuwia. W czasie warsztatów dzieci poprzez zabawę zaznajomią się z  narzędziami pracy szewca a swoje inspiracje będą mogli zrealizować wykonując własnoręcznie parę filcowego obuwia. Młodzi czeladnicy dzieła swoich rąk będą mogli zabrać jako pamiątkę do domu.

Zajęcia adresowane do: osób w wieku od 6 do 12 lat

Liczba uczestników: do 30 osób.

Czas trwania: 1,15 godz.

Kalendarz zajęć: wtorki i czwartki od października 2017 r. do sierpnia 2018 r.

Koszt:  5,35 zł od osoby; dla grup spoza gminy Babice: 0,35 zł.

Miejsce: Dwór z Drogini na terenie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Szczegółowe informacje i rezerwacja: nazwisko osoby do kontaktu, tel. / e-mail: 32 613 40 62  Dział Upowszechniania i Edukacji edukacja@mnpe.pl

 

 

 


 

„Tańce, pląsy i zabawy z kuglarzem i błaznem.”

W programie: Na Zamku Lipowiec nadszedł czas na nowy projekt skierowany do dzieci i młodzieży pod nazwą „Tańce, pląsy i zabawy z kuglarzem i błaznem”. Taniec towarzyszył ludziom od wieków w każdej warstwie społecznej. Na naszych warsztatach przybliżymy tańce zarówno te najprostsze plebejskie, jak i tańce dworskie typowe dla okresu średniowiecza i renesansu. Jako że taniec to zabawa, zapoznamy uczestników warsztatów także z formami zabawy panującymi na dworach królewskich, kiedy to błaźni zabawiali gawiedź podczas uczt. Uczestnicy warsztatów będą mogli wykazać się umiejętnościami sztuki kuglarskiej tańca poi, a także zobaczą ubiory typowe dla danego okresu kiedy na dworach tańczono Pawany.

Zajęcia adresowane do: osób w wieku od 10 do 15 lat

Liczba uczestników: 35 osób.

Czas trwania: 1,30 godz.

Kalendarz zajęć: środy i piątki od października 2017 r. do sierpnia 2018 r. (ze względu na chorobowe z wyłączeniem listopada).

Koszt: 5,25 zł od osoby; dla grup spoza gminy Babice: 0,25 zł.

Miejsce: Zamek Lipowiec

Szczegółowe informacje i rezerwacja: nazwisko osoby do kontaktu, tel. / e-mail:  Tel. 696-729-109, e-mail: zamek@mnpe.pl