Dwór w Wygiełzowie


logotypy

Dwór w Wygiełzowie

W 1996 roku, elementy dworu z Drogini zostały złożone i odpowiednio zabezpieczone na terenie skansenu w Wygiełzowie. Projekt powstającego dworu w Wygiełzowie, opracowany został przez architektów: Macieja Kozuba i Jacka Szlezaka. W 2002 roku rozpoczęły się etapowe prace budowlane. W 2006 roku, wnętrza dworu, po raz pierwszy udostępniono publiczności do zwiedzania w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbyły się 20 i 21 maja 2006 roku. W 2007 roku nastąpiła kompleksowa realizacja stałej ekspozycji muzealnej pt.:„ Mieszkanie zamożnej rodziny ziemiańskiej  na przestrzeni stu lat, od połowy XIX wieku do  1945 roku” oraz dostosowanie zabytku do działalności komercyjnej. Wedle założeń, wygląd dworu w Wygiełzowie, jest rekonstrukcją stanu dworu z czasów Adama Jordana z XVIII wieku. Dodano jednakże powstały w XIX wieku kamienny portyk, pozostawiono także dach łamany polski, podwyższając go by nawiązywał do barokowych proporcji. Drogiński dwór w Wygiełzowie zbudowany został z belek ułożonych na zrąb, długie belki układane były na styk i łączone na tzw. zamek ciesielski. Zgodne z faktami historycznymi, zewnętrzne ściany dworu zostały potynkowane, a następnie pomalowane na biało. Dwór został nakryty dachem łamanym tzw. polskim, składającym się z dwóch równoległych połaci rozdzielonych pionową drewnianą ścianką z rzędem małych okien. Od strony zachodniej i wschodniej, w ścianach szczytowych oszalowanych deskami, pozostawiono okna. Do dworu dodano kamienny portyk wykonany z piaskowca, składający się z masywnych filarów oraz zdwojonych kolumn umieszczonych na cokole Całość portyku zwieńczył trójkątny fronton, w którego pole wmurowano tarczę z płaskorzeźbionym herbem Nowina rodu Janota Bzowscy. W dworze zachowano stolarkę okienną i drzwiową, datowaną na początek XX wieku.
Wnętrze dworu jest dwutraktowe, zawiera amfiladowy układ pomieszczeń. Osią wnętrza dworu jest sień, która rozdziela w poprzek trakt dworu na dwie symetryczne części. Sień w części parterowej, tworzy linie podziału pomiędzy częścią muzealną a administracyjną i komercyjną. Wchodząc do dworu przez portyk, na prawo od sieni znajduję się sala konferencyjna z wprawioną oryginalna belką stropową z datą 1730 roku( data budowy dworu), mała sala oraz pomieszczenia administracji muzeum. Na lewo od sieni, znajduję się część muzealna z ekspozycją stałą obrazującą mieszkanie zamożnej rodziny szlacheckiej w okresie od połowy XIX wieku do czasów drugiej wojny światowej. W sieni, sali konferencyjnej i małej sali zachowano surowy, drewniany zrąb ścian. Na poddaszu dworu znajdują się potynkowane pomieszczenia administracji muzeum, oraz pokój gościnny.

Aktualny rozkład pomieszczeń w Dworze z Drogini w Wygiełzowie:Wydarzenia kulturalne

– Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
We wnętrzach dworskich od 2006 roku na przełomie sierpnia i września odbywają się koncerty muzyki kameralnej i organowej, w których udział biorą światowej klasy artyści. Festiwal skierowany jest do koneserów jak i odbiorcy masowego, posiada rozpoznawalną markę i renomę. Jest ważnym wydarzeniem muzycznym w regionie Małopolski Zachodniej.

– Noc Muzeów „ Wieczorem we dworze zdarzyć się może…”
Wydarzenie organizowane w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów. W trakcie majowego wieczoru, uczestnicy mogą wziąć udział w licznych atrakcjach, a także poznać interesujące, czasem intrygujące historie dotyczące eksponatów z kolekcji muzeum.

– Forum Regionalne „ Między Małopolską a Górnym Śląskiem
Spotkania muzealników, etnografów, regionalistów i wszystkich zainteresowanych zachowaniem i pielęgnowaniem tożsamości lokalnej. Celem spotkań odbywających się w Bibliotece w Chrzanowie i w Muzeum NPE w Wygiełzowie jest popularyzacja wiedzy dotyczącej historii, kultury Małopolski i Górnego Śląska.

– Jesienne spotkania Winiarzy i Winogrodników
Coroczne spotkania specjalistów i amatorów z zakresu enologii. W dworze z Drogini, można uczestniczyć w tematycznych wykładach dotyczących m.in: historii polskiego winiarstwa, produkcji, sposobów przechowywania i zasad degustacji wina.

– Regionalne Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich
Regionalne Spotkania KGW to łącznie pięć spotkań, które odbywały się w okresie od 14.11- 12.12.2018 roku. W czasie trwania spotkań prowadzone były wykłady, warsztaty z zakresu stroju, muzyki, reżyserii, obrzędowości, kulinariów czy plastyki obrzędowej. Spotkania prowadzone były przez specjalistów
z poszczególnych dziedzin, dostosowane do potrzeb, poziomu wiedzy i świadomości lokalnego odbiorcy.

– Noworoczne Spotkania Władz Samorządowych i Sponsorów Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie

– Spotkania promocyjne publikacji wydanych przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

– „ Herody, raj, szopka…Formy kolędowania w Małopolsce Zachodniej” – 21.12.2015 r.
– „ Maria Bzowska. Pamiętnik z okresu II wojny światowej” – 2016 r.
– „ Budownictwo drewniane Krakowiaków Zachodnich” – 19.03. 2018 r.
– „Wybrane kolekcje muzealne  Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie”- 9.11. 2018 r.

Wybrane wystawy czasowe prezentowane w przestrzeniach dworu z Drogini:
( sala konferencyjna/ sala wystaw czasowych)

„ Lalki Świata z kolekcji Ewy i Jagody Liszki”-  2020 r.
„ Z gliny stworzone. Kamionka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu” – 2019 r.
„ Morskie impresje Józefa Mularczyka”- 2018 r.
„ Tak powstawaliśmy…” wystawa związana z jubileuszem Muzeum –  Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – 2018 r.
„ Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich”- 2017 r. / 2018 r.
„ Instrumenty wiejskich muzykantów”- 2017 r.
„ Niciane cudeńka”- 2017 r.
„ Duma Krakowiaków – hafty białe i kolorowe” – 2016 r.
„ Zofia Rydet. Zapis socjologiczny ( 1978- 1990) – 2016 r.
„ Życie na dachu świata- Nepal”- 2015 r.
„ Wiatraki polskie – wystawa fotograficzna”- 2015 r.
„ Ogrody polskie, ogrody krakowskie” – 2014 r.
„ Górniacy vs. Górnicy- Chrzanowskie w pracach Oskara Kolberga”- 2014 r.
„ Tajemnice dobrego ożenku” – 2013 r.
„ Tatry i Podhale w fotografii Walerego Eliasza Radzikowskiego”- 2013 r.
„ Piwowarstwo”- 2012 r.
„ Z kuchni na salony”- 2012 r.
„ Historia czasem się toczy” – 2011 r.
„ Święta nie z tej ziemi”- 2011 r.
„ Ocalić pamięć dworów” – 2010 r.
„ Z kafeterii czy z imbryka. Akcesoria kawowe i herbaciane”- 2008 r.
„ Szopki i akcesoria kolędnicze”- 2007 r.

I zjazd rodzinny Janotów Bzowskich w Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

I zjazd rodzinny Janotów Bzowskich w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Rodzinny zjazd Janotów Bzowskich odbył się w dniach 19.09- 20.09.2009 roku, we dworze z Drogini, znajdującym się na terenie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Był to prawdziwie rodzinny zjazd wszystkich linii i gałęzi rodu, z różnych części Polski, w którym uczestniczyło 49 osób. Głównym inicjatorem i organizatorem zjazdu był Jacek Janota Bzowski, wnuk Józefa Janoty Bzowskiego z Bobrownik- pierwszego wydawcy przedwojennych „Łączników Rodzinnych”. Zjazdowi rodzinnemu towarzyszyły wystąpienia członków rodziny Janotów Bzowskich, przywołujące najważniejsze wspomnienia związane z historią Rodu i dworu w Drogini. Nie zabrakło informacji dotyczących historii rekonstrukcji dworu, jak i dalszych planów inwestycyjnych i kulturalnych. Podczas dwudniowego zjazdu odbyły się: koncerty i pokazy tematyczne związane z wydarzeniami organizowanymi przez muzeum.
Zjazdowi rodzinnemu w Wygiełzowie został poświęcony Zeszyt 6 „Łącznika Rodzinnego” Związku Rodowego Janotów Bzowskich wydany w 2012 roku.

II zjazd rodzinny Janotów Bzowskich w Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

W dniu 12 czerwca 2010 roku, w dworze z Drogini na terenie Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec odbył się zjazd rodzinny gałęzi drogińskiej, potomków Kazimierza Janoty Bzowskiego. Spotkanie to związane było z uroczystym odsłonięciem portretów rodzinnych przedstawiających Kazimierza Janotę Bzowskiego, Bogusława Janotę Bzowskiego i jego syna Kazimierza Janotę Bzowskiego. Portrety zostały przekazane przez wnuków i wnuczki Kazimierza – ostatniego właściciela dworu w Drogini. Obrazy po renowacji, zostały zawieszono na ekspozycji stałej we dworze:  portret Kazimierza i Bogusława Janotów Bzowskich zostały umieszczone w salonie, a portret Kazimierza Janoty Bzowskiego w gabinecie. 

Opracowanie całości tekstu: Izabela Jarczyk

Ustawienia