Działania dofinansowane ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich – badania, monografia, upowszechnianie. 
Działanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet „Kultura ludowa i tradycyjna”.

 

Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Muzeum NPE w Wygiełzowie – 2015

Działanie dofinansowane  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” – priorytet 2 – „Wspieranie działań muzealnych”

 

„Herody, raj, szopka… – formy kolędowania w Małopolsce Zachodniej” – 2015

Działanie dofinansowane  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” – priorytet – „Kultura ludowa i tradycyjna”.

 

Konserwacja XVIII-wiecznego spichlerza z Kościelca na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie 2014

Działanie dofinansowane  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 2 „Rozwój instytucji muzealnych”.

 

 

Konserwacja barokowego ołtarza bocznego i elementów wyposażenia w kościele z Ryczowa 2013

Działanie dofinansowane  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 2 „Rozwój instytucji muzealnych”.