Archiwum wystaw

Wystawa czasowa: „Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich”.

 

Wystawa  jest jednym z elementów realizowanego przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec projektu badawczego „Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich – badania, monografia, upowszechnianie”.  Prezentuje  wybór materiałów z fotograficznych kwerend archiwalnych oraz penetracji dokonanych w terenie, oddających dzisiejszy stan budownictwa drewnianego na obszarze zamieszkiwanym przez grupę etnograficzną Krakowiaków Zachodnich.

 

 

 

Wystawa czasowa: „Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich”.

Miejsce ekspozycji: Dwór z Drogini

Czas ekspozycji: 19 grudnia 2017 – 28 lutego 2018 r. 

Scenariusz: Anna Latko – Serafińska, Marcin Koziołek

Realizacja: Anna latko – Serafińska, Marcin Koziołek

Współpraca:  Piotr Skórkiewicz, Mirosław Grzywnowicz