Budownictwo ludowe Krakowiaków

  Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich – badania, monografia, upowszechnianie. Działanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet  „Kultura ludowa i tradycyjna”.     Projekt jest odpowiedzią na brak monograficznego opracowania zagadnienia ludowego budownictwa drewnianego grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich. Brak usystematyzowanej wiedzy i opracowań na temat budownictwa drewnianego największej…

Przetarg Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, polegającej na realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót…