MNPE

Dwór w piekarach

Dwór w Piekarach

Historia Jako samodzielna wieś Piekary zostały wymienione po raz pierwszy w dokumencie z 1286 r., w którym książę Leszek Czarny zezwalał benedyktynom tynieckim na zakładanie miast i wsi na prawie niemieckim. Do opactwa tynieckiego wieś należała do 1785 r. Po pierwszym rozbiorze Polski granicą przebiegającą na Wiśle Piekary zostały odcięte od opactwa, które znalazło się …

Dwór w Piekarach Read More »

Dwór w Mogilanach

Dwór w Mogilanach

HistoriaDo końca XII w. Mogilany były wsią królewską. W 1199 r. wieś przeszła w ręce prywatne, zmieniając przez kolejne dziesięciolecia swoich właścicieli. W 1560 r. właścicielem majątku zostaje kasztelan krakowski Wawrzyniec Spytko Jordan herbu Trzy Trąby. Zamożny, wpływowy, dobrze widziany na królewskim dworze, miał swoje ambicje, które z powodzeniem realizował. Nabywszy Mogilany, Jordan przeznaczył je …

Dwór w Mogilanach Read More »

Świdnik Dwór

Dwór w Świdniku

Historia Dwór wzniesiony w 1752 przez ówczesnych właścicieli wsi – Wielogłowskich. Na przełomie XIX i XX wieku w Świdniku były jeszcze trzy nieistniejące dzisiaj dworki: „Niżni” należący do Walterów, „Wyżni”- Gostkowskich i „Na Owieczce”- Reklewskich. W końcu XVIII lub na początku XIX w. pośrodku ściany frontowej dodano kolumnowy ganek. Po 1945, w wyniku reformy rolnej, …

Dwór w Świdniku Read More »

Rekonstrukcja remizy strażackiej, pochodzącej pierwotnie z miejscowości Złotniki – materiał filmowy.

Inwestycja realizowana jest w ramach mikroprojektu pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Materiał zrealizowany przez Chrzanowską Telewizje Lokalną.

Pałac w Paszkówce

Pałac w Paszkówce

Historia Paszkówka to wieś znana już od czasów średniowiecznych, położona w gminie Brzeźnica w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim. Wieś w 2 połowie XIII wieku, należała do możnego rodu rycerskiego Radwanitów. Od wieku XVI, przez kolejne trzy stulecia była własnością zacnego rodu Paszkowskich herbu Zadora. W późniejszych wiekach, Paszkówka przechodziła w ręce: Żydowskich, Pruszczyńskich, Rottermundów. …

Pałac w Paszkówce Read More »

las

Rezerwat Lipowiec

Rezerwat Przyrody Lipowiec utworzony został w 1959 roku w celu ochrony naturalnego fragmentu drzewostanu – buczyny karpackiej oraz piękna krajobrazu wzgórza z trwałą ruiną średniowiecznego Zamku Lipowiec. Zbocza zamkowego wzgórza pokrywa w większości las bukowy, przez mieszkańców nazwany Czarnym Lasem, którego drzewostan ma od 120 do 160 lat. Na obszarze rezerwatu występuje także sosna, grab …

Rezerwat Lipowiec Read More »

Dwór z Drogini

Dwór z Drogini

Historia: Dwór był umieszczony we wsi Droginia w powiecie myślenickim. Związany był z przedstawicielami czterech rodów szlacheckich: Jordanów, Brzechwów, Dąmbskich i Bzowskich. Za czasów Brzechwów ( XVII – I poł. XVIII w.) istniał drewniany, przestronny dwór z dużą ilością pomieszczeń, który przez kilkuletnie zaniedbania uległ znaczącej dewastacji. Dwór ten został odbudowany w 1730 roku przez …

Dwór z Drogini Read More »

Drzewo lipa

Lipiec

🌿Nazwa obecnego miesiąca – lipiec, pochodzi od kwitnących w tym czasie drobnolistnych lip, występujących na terenie całej Polski. Lipa będzie więc bohaterką naszego dzisiejszego posta☺️Lipa w kulturze ludowej i wierzeniach Słowian uważana była za drzewo święte i magiczne. Poświęcona była bóstwu światła, który sprowadzał szczęście, zapewniał ochronę przed złymi mocami i duchami. Lipy darzone były …

Lipiec Read More »

roślina

Kruszczyk drobnolistny

🌱🌿Jednym z najcenniejszych przedstawicieli flory rezerwatu Lipowiec jest Kruszczyk drobnolistny (Epipactis microphylla). Ta niepozorna bylina z rodziny storczykowatych o wysokości od 15 do 40 cm jest gatunkiem objętym całkowitą ochroną, wpisanym do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Charakteryzuje się małymi liśćmi w liczbie od 3 do 9 szt., wyrastającymi bezpośrednio na niebieskozielonej łodyżce. Rośliny zakwitają z …

Kruszczyk drobnolistny Read More »

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content