Chałupa biedniacka z Płazy (pow. chrzanowski) z końca XIX wieku.

Budynek o konstrukcji ścian zrębowej, bielonych wapnem, z czterospadowym dachem krytym słomą. W środku mała izba i sień z glinianym klepiskiem wyposażone w ubogi zestaw sprzętów i naczyń. Dom zamieszkiwała uboga rodzina, która najmowała się do pracy u bogatych gospodarzy lub w okolicznych dworach. W sezonie wiosenno – letnim, w poszukiwaniu pracy młodzi mężczyźni „parobcy”…

Stodoła ośmioboczna z Kaszowa (pow. krakowski) z połowy XIX wieku

Budowla o charakterystycznej, wysokiej sylwetce dachu, przycupniętej nisko nad ziemią słomianej strzesze. Ściany o konstrukcji zrębowej, łączone na „obłap”, osadzone na kamiennych „peckach”. Nad wrotami ruchoma połać strzechy, umożliwiająca wjazd furą  załadowaną snopkami. Przed stodołą kierat były instalowane w  dużych gospodarstwach, na większą skalę dopiero  po I wojnie światowej.

Chałupa z Przeciszowa/pow. oświęcimski/ z 1837 r.

Chałupa ufundowana przez rodzinę Kasperków o konstrukcji zrębowej, w węgłach łączony na nakładkę, osadzony na kamiennej podmurówce z  piwnicą dostępną z sieni. Uszczelnienia pomiędzy belkami ścian wypełnione gliną i pobielone wapnem. Dach czterospadowy, kryty słomą. Wnętrze dwutraktowe, symetryczne o dwóch izbach z frontu i dwóch komorach w trakcie tylnym rozdzielonych przelotową sienią, osobne wejście posiadają…

Stodoła ośmioboczna z Przeciszowa (pow. oświęcimski) z II połowy XIX wieku.

Obiekt zrębowy z okrąglaków wiązanych „ na obłap”. Dach konstrukcji krokwiowo – jętkowej, kryty słomianą strzechą. Wrota obustronne, osadzone na biegunach. Nad wrotami wjazdowymi  ruchoma połać strzechy umożliwiająca wjazd wozu sianem lub zbożem. Wnętrze dzieli się na środkowe klepisko i dwa sąsieki, gdzie zobaczyć można podręczne sprzęty obrazujące cykl obróbki ziarna takie jak cepy do…

Chałupa z Podolsza (pow. wadowicki) z 1862 r.

Budynek o konstrukcji zrębowej, wiązany w węgłach na nakładkę z przyciętymi ostatkami. Zrąb osadzony na kamiennej podmurówce, nakryty czterospadowym dachem słomianym. Uszczelnienia między belkami wypełnione gliną i pomalowane na niebiesko podobnie jak główki zawęgłowań. Wnętrze półtoratraktowe o dwóch izbach rozdzielonych  sienią i komorą. Drzwi wejściowe z łukowym nadprożem charakterystycznym dla góralskiej ciesiołki. W izbie kuchennej,…

Kuźnia z Liszek (pow. krakowski) z II połowy XIX wieku.

Budynek z półokrąglaków wiązanych w węgłach „ na obłap”. Dach kryty dranicami, dwuspadowy z frontu nadwieszony z wydatnym podcieniem. Na podcieniu kowal podkuwał konie, naprawiał wozy i metalowe sprzęty rolnicze. W jej wnętrzu kamienne palenisko, obok skórzany miech do podtrzymywania żaru. Na ekspozycji można zobaczyć kowalskie narzędzia, ręczną wiertarkę, kowadło, czy kowalski młot.

Olejarnia z Dąbrowy Szlacheckiej (pow. krakowski) z II połowy XIX wieku.

Budynek z drugiej połowy XIX w. przebudowany w1902 r., używany do 1945 r. Konstrukcja zrębowa z półokrąglaków łączonych w węgłach „ na obłap”. Dach wysoki, czterospadowy kryty słomą. Wnętrze jednoprzestrzenne z glinianą polepą. Olejarnia jest wyposażona w oryginalne sprzęty służące do wyrobu oleju; stępy nożne do miażdżenia siemienia lnianego, palenisko do podgrzewania mączki, prasę taranową…

Spichlerz z Giebułtowa (pow. krakowski) z połowy XIX wieku.

Budynek należał do folwarku zakonu sióstr Wizytek. Ściany o konstrukcji zrębowej z bali przyciosanych obustronnie, wiązanych na nakładki. Dach czterospadowy kryty słomą z dwoma „powiekami„ doświetlającymi strych. Budynek osadzony na wysokich kamiennych „peckach” usprawniających wentylację z wydatnym podcieniem od strony frontowej wspartym na 4 słupkach z zastrzałami. Wnętrze jednoprzestrzenne, służy za magazyn zbiorów muzealnych.

Chałupa z Przegini Duchownej (pow. krakowski) z 1862 r.

Okazała dwutraktowa wiejska chałupa zbudowana z bali modrzewiowych o konstrukcji zrębowej, ufundowana przez Mariannę i Mikołaja Marchewków. W narożach belki łączone na nakładkę, szpary między belkami utykane mchem. Zrąb osadzony na podmurówce kamiennej, dostosowanej do ukształtowania terenu, z  piwnicą dostępną z zewnątrz oraz z przylegającą wozownią. Dach czterospadowy kryty słomą z dwoma okienkami doświetlającymi strych,…