Dyrekcja Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje, że planowana na dzień 2 września 2018 roku impreza – Ziemniaczysko pod Lipowcem – została odwołana decyzją organizatora Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”