„Remont i przebudowa Zamku Lipowiec”

Wygiełzów, 5 sierpnia 2019 r.    Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę Zamku Lipowiec ZMIANA TREŚCI SIWZ i SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU Działając imieniem Zamawiającego informuję o dokonaniu zmiany treści SIWZ w oparciu o treść art. 38 ust. 4 PZP, poprzez zmianę sposobu…