„Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”

  W związku ze złożonymi zapytaniami do w/w postępowania Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Zapytania: Bruk drewniany — konieczne jest uszczegółowienie dotyczące materiału ( sosna, dąb, inne) oraz…