Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zasilaniem elektrycznym stacji podnoszenia ciśnienia – dla potrzeb Zamku Lipowiec – postępowanie II

Wygiełzów, 7 maja 2018 Protokół z czynności otwarcia ofert    w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zasilaniem elektrycznym stacji podnoszenia ciśnienia – dla potrzeb Zamku Lipowiec – postępowanie II. W dniu 07.05.2018 r odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 7/2015 Dyrektora Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w…