Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zasilaniem elektrycznym stacji podnoszenia ciśnienia – dla potrzeb Zamku Lipowiec

Ogłoszenie nr 529507-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.  Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zasilaniem elektrycznym stacji podnoszenia ciśnienia – dla potrzeb Zamku Lipowiec  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Tak Nazwa projektu lub programu…