Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zasilaniem elektrycznym stacji podnoszenia ciśnienia – dla potrzeb Zamku Lipowiec

Ogłoszenie nr 529507-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.  Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zasilaniem elektrycznym stacji podnoszenia ciśnienia – dla potrzeb Zamku Lipowiec  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Tak Nazwa projektu lub programu…

Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów

Ogłoszenie nr 528776-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.  Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Tak Nazwa projektu lub programu…

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKANSENOVA – CZĘŚĆ IV: ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE POSTĘPOWANIE IV

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKANSENOVA – CZĘŚĆ IV: ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE POSTĘPOWANIE IV SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKANSENOVA – część IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne_POSTĘPOWANIE IV…

„Wpatrzona w ikony. Prace Bożeny Mularczyk”

Wystawa czasowa „Wpatrzona w ikony. Prace Bożeny Mularczyk”   Bożena Mularczyk tworzy obrazy techniką decoupage. To bardzo stara technika zdobienia przedmiotów i tworzenia kompozycji poprzez naklejanie skrawków wyciętych lub wyrwanych motywów na specjalnie przygotowaną powierzchnię. Po naklejeniu zdobień nakłada się od kilku do kilkudziesięciu warstw lakieru. Pani Bożena w poszukiwaniu odpowiednich dla niej tematów sięgnęła…

Nabór na stanowisko Radcy Prawnego

Wygiełzów dnia, 21 lutego 2018r.   Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec  Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy RADCY PRAWNEGO   1  Wymagania niezbędne, które musi spełniać kandydat – wykształcenie wyższe prawnicze – uprawnienia do wykonywania zawodu Radcy Prawnego- wpis na listę Radców Prawnych zgodnie z ustawą o radcach prawnych Dz.U z…