Dzień: 18 kwietnia 2017

Spichlerz plebański z Tenczynka (pow. krakowski) z 1726 roku.

Budynek z jednoprzestrzennym wnętrzem, o zrębowej konstrukcji ścian, na wysokiej kamiennej podmurówce, nakryty dwuspadowym dachem, krytym gontem. Nad wejściem, w ścianie szczytowej wydatny podcień wsparty na słupkach wzmocnionych zastrzałami. Spichlerz należał do parafii rzymsko-katolickiej. Obiekt zaadaptowany na pracownię stolarsko-konserwatorską.

Stodoła plebańska z Regulic (pow. chrzanowski) z końca XVIII wieku.

Zbudowana została na planie ośmioboku, konstrukcji zrębowej, na wysokiej kamiennej podmurówce, przykryta dachem wielopłaszczyznowym, krytym słomą. Jego dolna krawędź wzmocniona gontami. Wnętrze symetryczne z „ boiskiem” pośrodku i sąsiekami po bokach. Stodoła należała do parafii rzymsko – katolickiej. Aktualnie obiekt służy jako magazyn.

Chałupa półkurna z Rozkochowa (pow.chrzanowski) z 1813 r.

Przykład zagrody jednobudynkowej, łączącej pod wspólnym dachem część mieszkalną, a więc sień, izbę, komorę i stajnię dla bydła. Budynek o konstrukcji ścian zrębowej, wiązany na „rybi ogon” i częściowo na „obłap”, kryty słomą. Podczas odbudowy chałupy w skansenie wykorzystano drewna pochodzącego z pogorzeliska zabytkowego  XVI wiecznego kościoła  z Zabrza – Mikulczyc (woj. śląskie) przeniesionego na …

Chałupa półkurna z Rozkochowa (pow.chrzanowski) z 1813 r. Read More »

Chałupa biedniacka z Płazy (pow. chrzanowski) z końca XIX wieku.

Budynek o konstrukcji ścian zrębowej, bielonych wapnem, z czterospadowym dachem krytym słomą. W środku mała izba i sień z glinianym klepiskiem wyposażone w ubogi zestaw sprzętów i naczyń. Dom zamieszkiwała uboga rodzina, która najmowała się do pracy u bogatych gospodarzy lub w okolicznych dworach. W sezonie wiosenno – letnim, w poszukiwaniu pracy młodzi mężczyźni „parobcy” …

Chałupa biedniacka z Płazy (pow. chrzanowski) z końca XIX wieku. Read More »

Stodoła ośmioboczna z Kaszowa (pow. krakowski) z połowy XIX wieku

Budowla o charakterystycznej, wysokiej sylwetce dachu, przycupniętej nisko nad ziemią słomianej strzesze. Ściany o konstrukcji zrębowej, łączone na „obłap”, osadzone na kamiennych „peckach”. Nad wrotami ruchoma połać strzechy, umożliwiająca wjazd furą  załadowaną snopkami. Przed stodołą kierat były instalowane w  dużych gospodarstwach, na większą skalę dopiero  po I wojnie światowej.

Chałupa z Przeciszowa/pow. oświęcimski/ z 1837 r.

Chałupa ufundowana przez rodzinę Kasperków o konstrukcji zrębowej, w węgłach łączony na nakładkę, osadzony na kamiennej podmurówce z  piwnicą dostępną z sieni. Uszczelnienia pomiędzy belkami ścian wypełnione gliną i pobielone wapnem. Dach czterospadowy, kryty słomą. Wnętrze dwutraktowe, symetryczne o dwóch izbach z frontu i dwóch komorach w trakcie tylnym rozdzielonych przelotową sienią, osobne wejście posiadają …

Chałupa z Przeciszowa/pow. oświęcimski/ z 1837 r. Read More »

Stodoła ośmioboczna z Przeciszowa (pow. oświęcimski) z II połowy XIX wieku.

Obiekt zrębowy z okrąglaków wiązanych „ na obłap”. Dach konstrukcji krokwiowo – jętkowej, kryty słomianą strzechą. Wrota obustronne, osadzone na biegunach. Nad wrotami wjazdowymi  ruchoma połać strzechy umożliwiająca wjazd wozu sianem lub zbożem. Wnętrze dzieli się na środkowe klepisko i dwa sąsieki, gdzie zobaczyć można podręczne sprzęty obrazujące cykl obróbki ziarna takie jak cepy do …

Stodoła ośmioboczna z Przeciszowa (pow. oświęcimski) z II połowy XIX wieku. Read More »

Chałupa z Podolsza (pow. wadowicki) z 1862 r.

Budynek o konstrukcji zrębowej, wiązany w węgłach na nakładkę z przyciętymi ostatkami. Zrąb osadzony na kamiennej podmurówce, nakryty czterospadowym dachem słomianym. Uszczelnienia między belkami wypełnione gliną i pomalowane na niebiesko podobnie jak główki zawęgłowań. Wnętrze półtoratraktowe o dwóch izbach rozdzielonych  sienią i komorą. Drzwi wejściowe z łukowym nadprożem charakterystycznym dla góralskiej ciesiołki. W izbie kuchennej, …

Chałupa z Podolsza (pow. wadowicki) z 1862 r. Read More »

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content