Przetarg Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, polegającej na realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót…